BUITENPLAATSEN
& LANDGOEDEREN

CAROLINA-
PARK

CAROLINA PARK

Hogestraat 11, Dieren

www.oranjerie-dieren.nl

 

Openstelling

Het park is vrij toegankelijk.

 

CAROLINAPARK

Het neoclassicistische herenhuis Carolinapark dateert oorspronkelijk mogelijk uit de zeventiende eeuw. De bijbehorende tuin kreeg in de loop van de negentiende eeuw haar huidige omvang. Omstreeks 1875 kwam # mogelijk onder leiding van Jan Copijn # een tuin in gemengde stijl tot stand met slingerende paden, vijver, weidse gezichten en hoog opgaand geboomte langs de randen. De oranjerie in de Um 1800-stijl dateert uit 1916 (ontwerp: waarschijnlijk G.J. Uiterwijk). In september 1941 verwierf de gemeente Rheden het huis met de buitenplaats en oranjerie annex stalling, kwekerij, tuinmanswoning en duiventil uit de nalatenschap van mejuffrouw J. Haitzema Viëtor. Het huis werd ingericht als bureau voor de gemeentepolitie en is in 2003 geheel gerenoveerd. Het park werd voor het publiek opengesteld. Nu vormt het park het groene hart van de historische dorpskern van Dieren. Begin 2011 is onder leiding van architectenbureau Enklaar en Klavers een start gemaakt met de renovatie van de oranjerie tot theehuis.

Voor opmerkingen over bovenstaande tekst neem contact via dit contactformulier op